SECURITY SERVICES

 

Objectbewaking/receptiedienst:

Objectbewaking kent diverse taken als: receptiediensten, portiers diensten vanuit een loge, brand- en sluitrondes maken en daar nodig steekproefsgewijs visitatie. Elite International zorgt er voor dat alles een sluitend geheel vormt, hierdoor ontstaat totale veiligheid. 

Een receptiemedewerker is zeer bepalend voor de indruk van een bedrijf, hij of zij is immers het visitekaartje en eerste aanspreekpunt voor de gasten en medewerkers van het bedrijf.

De receptiemedewerkers van Elite zijn representatief en staan voor professionaliteit en servicegerichtheid. Zij dragen er zorg voor dat uw gasten en medewerkers op een vriendelijke en nette manier geholpen worden.


Persoonsbeveiliging:

Iedereen kan door zijn of haar achtergrond als kwetsbaar worden gezien.

Persoonsbeveiliging houdt echter meer in dan alleen mankracht, mankracht is slechts een onderdeel van deze dienst. Bepalend voor de situatie en dreiging wordt er een beveiligingsplan opgesteld op basis van een uitgebreide risicoanalyse van uw woon- en/of werkomgeving. Dit zal resulteren in een advies om de veiligheid te kunnen waarborgen, uiteraard met in achtneming van de persoonlijke wensen.

Wegens de gevoeligheid van deze dienst tonen wij geen referenties. Bij serieuze interesse zijn referenties opvraagbaar.

 

Evenementenbeveiliging: (regulier & high-end)

Evenementen, festivals en concerten worden met de jaren steeds massaler. De bezoekers, de organisatoren en de gemeentelijke diensten hopen dan ook op een ontspannen en gezellig evenement. 

Elite International heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van evenementenbeveiliging en kan, voor u als opdrachtgever, de juiste medewerkers selecteren.

Door hun flexibele inzet, ten tijde van evenementen met een verhoogd risico, kunnen zij het risico verlagen voor wat betreft de beveiliging van personen en goederen van het evenement. Zij zijn tevens bekend met het samenwerken met hulpdiensten, wat het evenement in betere banen zal leiden.


VIP / Artiestenbegeleiding:

Deze dienst kent vele mogelijkheden welke totaal op maat naar wens van de opdrachtgever te leveren zijn.

Iedere VIP en/of artiest heeft zijn of haar eigen wensen welke wij naar alle plezier zullen vervullen.

 

Voor deze dienst willen wij u verwijzen naar de pagina "CHAUFFEUR & VIP SERVICES"

Wegens de gevoeligheid van deze dienst tonen wij geen referenties. Bij serieuze interesse zijn referenties opvraagbaar.